Arbeidsongeschiktheid

Een zelfstandige ondernemer is bij arbeidsongeschiktheid afhankelijk van reserves, of een partner met een inkomen. Als u voor een kortere periode ziek bent zal dat meestal geen grote gevolgen hebben, maar bij langdurige arbeidsongeschiktheid kan dit verstrekkende gevolgen hebben.

Advies over arbeidsongeschiktheid

De grote verscheidenheid aan werkzaamheden, inkomen en wensen van zelfstandigen vraagt om keuzevrijheid en ruime keuzemogelijkheden als het gaat om het verzekeren van het arbeidsongeschiktheidsrisico. Verzekeraars bieden een breed scala aan verzekeringsoplossingen voor zelfstandigen. Zo kent de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) verschillende productvariabelen waarmee zelfstandigen de voorwaarden, en daarmee ook de prijs van de individuele verzekering kunnen wijzigen. De meeste verzekeraars bieden (aangepaste) verzekeringen met een beperktere dekking. Dit soort verzekeringen is goedkoper dan een reguliere AOV. Soms kan de dekking op een later moment ook worden uitgebreid. Ook zijn er verzekeringen beschikbaar die alleen ongevallen dekken.

Wilt u informatie over een arbeidsongeschiktheidsverzekering, neem dan contact met ons op.