Overlijdensrisico

Veel mensen onderschatten de financiële gevolgen van het overlijden van hun partner. Ze denken dat ze hun nabestaanden verzorgd achterlaten als ze een overlijdensrisicoverzekering hebben afgesloten bij hun hypotheek. Het doel van deze verzekering is dat u met het uitkeringsbedrag de hypotheek kunt blijven betalen, zodat u in uw huis kunt blijven wonen. Maar uw overige maandlasten gaan ook gewoon door, en er is vanuit de overheid minder geregeld dan u misschien denkt (bijvoorbeeld om het verlies van een inkomen op te vangen).

Afhankelijk van uw financiële situatie en uw behoefte kan het zinvol zijn om te zorgen voor een extra bedrag ter compensatie van het wegvallen van inkomen. Of een kleiner bedrag om in ieder geval de eerste jaren na een verlijden te overbruggen. Het kan natuurlijk ook zijn dat u zelf voldoende financiële middelen achter de hand heeft om een financieel gat op te vangen. Het is belangrijk om samen met uw adviseur te kijken wat er in uw situatie geregeld is en wat er eventueel nodig is.

Er zijn twee manieren om u en uw partner te verzekeren: Allebei een losse polis, of samen op één polis. Als je allebei een polis hebt, keert iedere polis apart uit bij overlijden. Komt u beiden te overlijden dan wordt er dus twee keer uitgekeerd. Sluit u één polis op twee levens, dan wordt alleen uitgekeerd bij het eerste verlijden. Samen op één polis verzekerd zijn is goedkoper dan allebei een losse polis.

Wilt u informatie over een overlijdensrisicoverzekering, neem dan contact met ons op.